شرکت نو ره اندیشان تیسا

رهنـدی بـه سـوی آینـده

بــا مـا آشـنا شـوید

در دهه اخیر با توسعه فناوری و رشد کسب‌و‌کارها در بستر دنیای دیجیتال، صنایع مختلف استفاده از خدمات آنلاین را در اولویت قرار دادند. شرکت‌های بیمه‌ای، بانکی، مالی و… به دنبال نرم‌افزارهایی نوآورانه بودند تا بتوانند مزیت رقابتی خوبی را نسبت به همتایان خود کسب کنند.
از این رهگذر شرکت نو ره اندیشان تیسا (نو رهند) با در نظر گرفتن نیاز صنایع، نوآوری، دانش و مهارت خود را در راستای تولید نرم‌افزارهای مبتنی بر وب به کار گرفته است تا با خلق ایده‌های نوظهور از مرحله نیازسنجی تا ارزیابی همراه و همیار صنایع باشد.

نورهند ایشان

دی‌دار؛ حاصـل دیــدار مـا بـا بیمـه دی

طنین؛ راهکار نوین شرکت نو ره‌اندیشان تیسا که در حال حاضر در شرکت بیمه دی با نام تجاری دی‌دار در دسترس نمایندگان، شبکه فروش و مشتریان و بیمه‌گذاران بیمه دی قرار دارد طیف وسیعی از امکانات را در اختیار زنجیره ارزش شرکت بیمه قرار می‌دهد.

برخی از مشتریان مــا

در خبرنـامـه عضــو شویـد