شرکت نو ره اندیشان تیسا

نو ره‌ اندیشان تیسا

رهندی به سوی آینده

مشتریان ما در یک نگــــاه

بیمه دی
بیمه اتکایی تهران
بیمه کارآفرین

دی‌دار، حاصل دیدار ما با بیمه دی

ایده‌ای که ماندگار شد

طنین، پلتفرمی مبتنی بر وب است که با رویکرد تسهیل فرآیند بیمه‌ای برای تمام زنجیره ارزش شرکت بیمه از قبیل بیمه‌گذاران، نمایندگان، کارمندان صفی و ستادی و بیمه‌شدگان، طراحی و پیاده‌سازی شده است.

پروسه تولید این پلتفرم در سال ۱۴۰۰ توسط تیم متخصص و نخبه نو رهند شروع شد و در سال ۱۴۰۲ توسط شرکت بیمه‌ دی، تحت عنوان دی‌دار به صورت رسمی رونمایی شده و هم‌اکنون ارائه‌دهنده خدمات به بیش از ۲۰۰.۰۰۰ کاربر فعال است.

دیدار - شرکت نو ره اندیشان تیسا

خدمات شرکت نو ره‌ اندیشان تیسا

توسعه سامانه‌های سفارشی

امنیت

مشاوره کسب‌وکار

مشاوره فناوری اطلاعات

سایر محصولات نورهند

ایده‌ای که ماندگار شد