اضافه‌شدن بیمه کارآفرین به مشتریان نو رهند

مشتریان نو ره اندیشان تیسا- کارآفرین

شرکت بیمه کارآفرین از شرکت‌های بزرگ و باسابقه صنعت بیمه ایران، به جمع مشتریان شرکت نو رهند پیوست. این شرکت که از شرکت‌های پیشرو در زمینه فروش محصولات بیمه‌های زندگی است،  از محصول «سبارو» شرکت نو رهند، برای توسعه فروش آنلاین بیمه‌های زندگی بهره خواهد گرفت. زیرساخت بیمه‌گری باز شرکت نو رهند با نام تجاری […]